Nota Korygująca czy Faktura korygująca - Zmiana danych nabywcy notą korygującą – wyrok WSA

Istota noty korygującej sprowadza się do doprowadzenia faktury pierwotnej do stanu odzwierciedlającego rzeczywisty przebieg transakcji między jej stronami. Realizacją tego jest możliwość wystawienia przez powiat, jako faktycznego nabywcę, not korygujących do faktur zakupu dotyczących budowy szpitala i infrastruktury towarzyszącej. Stanowisko organu odmawiające słuszności prawu powiatu do dokonania tej czynności stanowi nieuprawnioną, bo zawężającą, interpretację treści art. 106k ust. 1 ustawy VAT.

Czytaj więcej

Komornik - Nowy Podatnik VAT ; moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku czynności wykonywanych przez komorników sądowych

W dniu 9 czerwca 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną sygn.PT1.050.1.2015.LJU.19 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 41).

Czytaj więcej

Limity podatkowe na 2016 r.

Limity podatkowe na nowy rok podatkowy z zakresu opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, małego podatnika w podatku dochodowym oraz podatku VAT, a także limit jednorazowej amortyzacji wyrażone są w euro. Limity te na złote przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP,

Czytaj więcej

Formularz kontaktowy


kontakt