Księgowość Wrocław

Usługi księgowe świadczone przez MR Biuro  Rachunkowe Wrocław dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Naszych Klientów. U Nas to Klient decyduje o zakresie świadczonych usług, w zależności od potrzeb i złożoności Firmy jaką reprezentuje.

Obsługujemy w pełnym zakresie firmy bez względu na formę organizacyjną oraz wielkość.

 Zakres Naszych usług:

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Zakres usługi:

1.Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami

2.Wprowadzanie dokumentów księgowych

3.Terminowe wysyłanie deklaracji dla Urzędów Skarbowych

4.Wypełnianie infomacji dla Urzędu Statystycznego

5.Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych oraz Ewidencji Wyposażeni

6.Prowadzenie niezbędnych Ewidencji dla celów Rozliczenia Podatku VAT

Podmioty zobowiązane do prowadzenie KPiR: Firmy jednooosobowe , spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne

Ryczałt Ewidencjonowany

Zakres usługi:

1.Prowadzenie Ewidencji Przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami

2.Wprowadzanie dokumentów księgowych

3.Terminowe wysyłanie deklaracji dla Urzędów Skarbowych

4.Wypełnianie infomacji dla Urzędu Statystycznego

5.Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych oraz Ewidencji Wyposażenia

6.Prowadzenie niezbędnych Ewidencji dla celów Rozliczenia Podatku VAT

Podmioty zobowiązane do prowadzenie Ewidencji Ryczał: Firmy jednooosobowe¹, spółki cywilne osób fizycznych², najem prywatny

 ¹,² - jeśli ustawa nie stanowi inaczej

Księgi Handlowe

Zakres usługi:

1.Prowadzenie Ksiąg Handlowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

2.Opracowanie Polityki Rachunkowości oraz Planu Kont

3.Wprowadzanie dokumentów księgowych

4.Sprawozdania Finansowe

5.Terminowe wysyłanie deklaracji dla Urzędów Skarbowych

6.Wypełnianie infomacji dla Urzędu Statystycznego

7.Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych oraz Ewidencji Wyposażenia

8.Prowadzenie niezbędnych Ewidencji dla celów Rozliczenia Podatku VAT

Podmioty zobowiązane do prowadzenie Ksiąg Handlowych: spółki kapitałowe ( sp. z o.o., s.a. ), stowarzyszenia i fundacje,Firmy jednooosobowe¹, spółki osobowe² ( s.c., sp.j.),

 ¹,² - jeśłi ustawa tak stanowi

Podatek Akcyzowy

Zakres usługi:

1.AKCU - Rozliczanie importu samochodów osobowych

2.Składy Podatkowe

3.Pośrednicy w zakresie podatku akcyzowego

4.Znaki Akcyzowe

Zakup samochodu osobowego na terytorium Unii Europejskiej rozliczamy w sposób kompleskowy.

Podatek VAT

Zakres usługi:

1.Prowadzenie Ewidencji VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

2.Zwrot Podatku VAT zapłaconego w innym kraju niż Polska

3.Ulga na "złe długi"

4.Rejestracja w Podatku VAT

Reprezentowania przed US

Zakres usługi:

1.Prowadzenie Kontroli Podatkowych - od A do Z

2.Prowadznie Postępowań Podatkowych -od A do Z

3.Wnioski i Pisma kierowane do US

4.Inne sprawy wg potrzeb Klienta

Kogo Reprezentujemy w kontaktach z US: Wszytskich, którzy tego potrzebują i szukają fachowej pomocy

  Jeśli potrzebujesz innej usługi - Zadzwoń  +48 535 400 530.

 

Wybór Biura Rachunkowego to jedna z najważniejszych decyzji jaką podejmuje przedsiębiorca -
Ty podejmij właściwą decyzję dla Swojej Firmy i wybierz MR Biuro Rachunkowe Wrocław- Rzetelnego i Solidnego Partnera.

 

Zapraszamy do współpracy
Zespół MR Biura Rachunkowego Wrocław